My Cart

แจ้งชำระเงิน

Nature


ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องมีการแจ้งชำระเงินทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง และสามารถเลือก 2 ช่องทาง แจ้งการชำระเงิน ดังนี้ 

  โอนเงินผ่านทางธนาคาร และแจ้งการชำระเงินผ่าน Line
         - เลือกบัญชีที่ลูกค้าสะดวกในการชำระเงิน 

         - ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่ LineID : @Rung6414  

  * หากทางร้านยังไม่ได้อ่าน Line หรือไม่มีการตอบกลับ ภายใน 5 นาที
     กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 099-623-6398 , 086-897-4414  (K. รุ้ง)

#ธนาคารเลขที่บัญชีชื่อบัญชี
1  ธนาคารกรุงเทพ
232-510-9045
พิชญนันท์ ธนบดีบุญญะพัฒน์
2  ธนาคารไทยพาณิชย์
164-263-6938
พิชญนันท์ ธนบดีบุญญะพัฒน์
3  ธนาคารกสิกรไทย
719-242-6620
พิชญนันท์ ธนบดีบุญญะพัฒน์
3  ธนาคารกรุงไทย
984-437-1503
พิชญนันท์ ธนบดีบุญญะพัฒน์

 

   ลูกค้าสามารถ กรอกแบบฟอร์ม แจ้งชำระเงินโดยตรงผ่านหน้าเว็บ กดปุ่ม "แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์" ด้านล่างนี้